close
EN

Möckelsnäs- en grönare opera-förstudie för etablering av operaverksamhet på Möckelsnäs Trädgård- och Kulturcentrum

Projektets namn: Möckelsnäs- en grönare opera-förstudie för etablering av operaverksamhet på Möckelsnäs Trädgård- och Kulturcentrum

Projektägare/Kontakt: Minopera

Fond: Landsbygdsfonden 

Kort information om projektet: I förstudien vill man planera och utveckla ett koncept för att kunna etablera en hållbar opera- och konsertverksamhet på Möckelsnäs Trädgård och Kulturcentrum, där Möckelsnäs ska utvecklas till Södra Smålands centrum för konstformen opera med tydlig koppling till natur och konst med hållbarhetsfrågor i fokus.

Läs artikel i smålandsposten 18 mars 2020: Projekt mäter pulsen på operabesökare

Styrelsens motivering: Projektet består av projektledning för att initiera en fysisk plats för smålandsoperan. Det kan vara intressant med denna verksamhet i en byggnad som innehåller många andra kulturella verksamheter. Troligen kommer också forskning runt kultur och hälsa att involveras i platsens aktiviteter. Projektet kan bidra till utveckling och nya arbetstillfällen genom samarbete med anda kompletterande aktörer som t ex. Möckelnsnäs herrgård.  

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev