Projekt
close
EN

Företagsutveckling ”Skogens hälsofrämjande värden”

Projektets namn: Företagsutveckling ”Skogens hälsofrämjande värden”

Projektägare/Kontakt: Ann-Kristina Gustavsson Ekonomisk firma

Fond: Landsbygdsfonden 

Kort information om projektet: I projektet vill man vidareutveckla en ny metod inom grön rehab. Metoden heter skogsbad och går ut på att känna skogens tillgångar så som lukt, ljud, smak etc. Olika personer med psykisk ohälsa kommer i projektet att genomgå en 12 veckors kurs under två halvdagar per vecka och där man då studerar hur människors välmående förändras under vistelse i skogen. 

Styrelsens motivering: Projektet kan möjliggöra för företagare inom denna bransch att få kunder och påverka en strukturell förändring inom detta område.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev