Projekt
close
EN

Förstudie Teknikens Hus

Projektets namn: Förstudie Teknikens Hus

Projektägare/Kontakt: Nuvab – Näringslivsutveckling Vetlanda AB

Fond: Socialfonden

Ta del av projektets resultat genom denna film

Kort information om projektet: Tillverkningsindustrin i Vetlanda kommun med omnejd präglas av små och medelstora företag som både konkurrerar på den nationella och internationella världsmarknaden. Allt eftersom samhällsutvecklingen fortskrider behöver också företagen moderniseras och kraven på teknisk utveckling är påtaglig. Industrin i Vetlanda har i flera analyser påtalat behovet att det finns stora framtida utmaningar inom utveckling och rekrytering där flera företag redan idag har mycket svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det krävs moderna tekniska och praktiska utbildningar men också metoder och resurser för teknisk utveckling direkt hos företagen. Det finns ett stort behov av att möta utvecklingen vilket skulle kunna underlättas och genomföras genom en gemensam arena nämligen ”Ett Teknikens Hus”, som skulle kunna fungera som hela regionens tekniska mötesplats där individer kan utveckla sin kompetens.  

Syftet är att undersöka förutsättningarna och möjligheterna för en eventuell gemensam arena för teknisk utveckling och utbildning i Vetlanda kommun med omnejd.

Styrelsens motivering: Projektet bidrar till att undersöka förutsättningarna och möjligheterna för en eventuell gemensam arena för teknisk utveckling i Vetlanda kommun med omnejd. Projektet i sig är inte unikt men är intressant och viktigt för att företagen ska kunna möta kraven på teknisk utveckling i mindre landsbygdskommuner och bidra till att befintlig och ny personal fortsatt innehar rätt kompetens även i framtiden. Projektet är väl förankrat hos de som avser att delta.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev