Projekt
close
EN

Förstudie Lanthandel i Torne

Projektets namn: Förstudie Lanthandel i Torne

Projektägare/Kontakt: Macken Växjö Ekonomisk förening

Fond: Landsbygdsfonden 

Kort information om projektet: I februari 2018 stängdes lanthandeln i Torne. Byn Torne ligger utmed Åsnens västra strand där lanthandel under årens lopp har varit ett viktigt kommunikationscentrum för besökare i området. Ägaren har tack vare turismen haft en god omsättning. Anledningen till nedläggningen var att de inte hittade någon lösning på generationsväxlingen. I detta projekt vill sökande genomföra en förstudie för att analyser vilka möjligheter som finns att åter starta upp en lanthandel i området. Detta vill man undersöka innan man går in och köper fastigheten som tidigare inrymt en liknande verksamhet.

Styrelsens motivering: Projektet kan eventuellt bidra till att en servicepunkt inklusive lanthandel, turistinformation och samlingslokal skapas i Torne. Genom en grundlig genomgång kommer Macken få ett bra underlag inför ett eventuellt köp av fastigheten och uppstart av en servicepunkt.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev