Förstudie Lanthandel i Torne

Projektets namn: Förstudie Lanthandel i Torne

Projektägare/Kontakt: Macken Växjö Ekonomisk förening

Fond: Landsbygdsfonden 

Kort information om projektet: I februari 2018 stängdes lanthandeln i Torne. Byn Torne ligger utmed Åsnens västra strand där lanthandel under årens lopp har varit ett viktigt kommunikationscentrum för besökare i området. Ägaren har tack vare turismen haft en god omsättning. Anledningen till nedläggningen var att de inte hittade någon lösning på generationsväxlingen. I detta projekt vill sökande genomföra en förstudie för att analyser vilka möjligheter som finns att åter starta upp en lanthandel i området. Detta vill man undersöka innan man går in och köper fastigheten som tidigare inrymt en liknande verksamhet.

Styrelsens motivering: Projektet kan eventuellt bidra till att en servicepunkt inklusive lanthandel, turistinformation och samlingslokal skapas i Torne. Genom en grundlig genomgång kommer Macken få ett bra underlag inför ett eventuellt köp av fastigheten och uppstart av en servicepunkt.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket