Projekt
close
EN

Träningsanläggning för Islandshästar

Projektets namn: Förprojektering av tävlings/ träningsanläggning för Islandshästar

Projektägare/Kontakt: Frami Islandshästförening

Fond: Landsbygdsfonden 

Kort information om projektet: Farmi islandshästförening är en ganska ny klubb som specialiserar sig på träning och tävling med islandshästar. Nu vill föreningen bygga en tävlings/träningsanläggning specifikt för islandshästar. Med projektet ska man ta fram underlag som ska ligga till grund för byggnation av anläggningen.

Projektet har varit upp på tidigare styrelsemöte men avslogs eftersom man ansåg att projektet saknade en vision om verksamhetens framtid. Efter detta beslutet har man nu arbetat fram en plan för verksamheten samt hittat nya medfinansiärer och projektet har därför nu blivit godkänt. 

Styrelsens motivering: Projektägaren har sedan föregående beslut arbetat igenom ansökan och haft flera kontakter med presumtiva framtida finansiärer. Detta bidrar till att projektet i nästas steg har större förutsättningar för att ge önskat resultat.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev