Projekt
close
EN

Gårdsbutik och Café Vrankunge

Projektets namn: Projekt Gårdsbutik och Café Vrankunge

Projektägare/Kontakt: Jan-Åke Olastuen

Fond: Landsbygdsfonden 

Kort information om projektet: Sedan tidigare finns en handelsträdgård med egenproducerade grönskar i Vrankunge. Nu vill man utveckla bygden med en attraktiv gårdsbutik och tillhörande café. Det kommer att erbjudas varor och tjänster (cafét) i en tilltalande blandning som ligger rätt i tiden med tanke på det närodlade, ekologiska och kravodlade. Sedan nationalparken Åsnen bildades i området har även behovet för en gårdsbutik och café ökat.

Projektet samarbetar även med företaget Åsnenodlarna samt matbutiker och matproducenter i området.

Tryck här för att läsa en artikel i lokaltidningen om Café Vrankunge

Styrelsens motivering: Styrelsen är positiva eftersom projektet stämmer bra överens med styrelsens intentioner om företagsutveckling i samverkan mellan flera aktörer. 

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev