Projekt
close
EN

Förstudie - Ett gott liv utan gränser

Projektets namn: Förstudie – Ett gott liv utan gränser

Projektägare/Kontakt: Vetlanda kommun

Fond: Landsbygdsfonden 

Ta del av projektets resultat genom denna film

Kort information om projektet: Förstudien riktar sig till det geografiska området mellan Braås, Lammhult, Rörvik, Stockaryd, Myresjö, Landsbro och Ramkvilla. Det bor ca 6000 personer Förstudien kommer att fokusera på hur det går att hitta nya metoder för att bedriva landsbygdsutveckling ur ett microperspektiv. Man vill arbeta med att göra området attraktiv så allt fler vill flytta dit och inte enbart jobba där.

Förstudien kommer att ligga till grund för marknadsföring av området. Sedan ska den även titta på hur invånarna i området kan ha tillgång till arbete, samhällsservice samt kunna bo i området utan att de administrativa gränserna utgör ett problem.

Styrelsens motivering: Detta projekt innebär en samverkan mellan tre olika kommuner vilket är positivt.

Området som berörs är ett avfolkningsområde där det är långt till service av olika slag. Vidare är efterfrågan av kompetens stor hos både företag och kommuner. Många arbetar i tätorterna men bor inte i dessa utan pendlar från andra större tätorter. Kan projektet bidra till att fler både bor och arbetar i området skulle det stärka både arbetsplatser och lokalsamhället på landsbygden. 

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev