Projekt
close
EN

Förstudie - Östra Möckeln vandringsled

Projektets namn: Förstudie - Östra Möckeln vandringsled”

Projektägare/Kontakt: Älmhults kommun

Fond: Landsbygdsfonden 

Kort information om projektet: I Älmhults kommun har man en vision om att skapa en vandringsled på ca 2 mil genom att binda ihop de vandringsleder som finns och på så sätt även binda ihop flera av de naturreservat som finns i området.

Nu kommer Älmhults kommun att genomföra en förstudie för att titta på om det är möjligt att genomföra ett sådant projekt samt vad som bör göras för att vandringsleden ska bli tillgänglig för både invånare och turister.

 

Styrelsens motivering: Förstudien bidrar eventuellt att en ny ca 2 mil lång vandringsled skapas. Det är ganska ovanligt med vandringsleder av denna längd. Detta är en bra dagstur som kan generera fler besökare till området. Vidare kommer också flera naturreservat att knytas ihop vilket medför att de kommer att få fler besökare.

Vad resultatet av förstudien blir är alltid svårt att bedöma men det är ändå viktigt att denna görs för att säkerställa kostnader inför eventuella investeringar samt att öka engagemanget hos olika företagare och föreningar.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket

 

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev