Projekt
close
EN

Refarm

Projektets namn: Ökad kunskap om hållbart vattenbruk

Projektägare/Kontakt: Föreningen Refarm

Fond: Landsbygdsfonden

Kort information om projektet:  Genom en ny teknik vill man göra det möjligt att placera fisk- och tillhörande grönsaksodlingar vart som helst istället för de traditionella platserna i öppet vatten. Den nya tekniken RAS (Recirkulerande Akvatiska System), renar och återanvänder samma vatten i ett slutet system för fiskodling, minimerar vattenanvändningen samt sker inget oövervakat utsläpp av näring. I samspel med odling av grönsaker i vatten och fiskodling kan man göra det möjligt att få en produktion av färsk fisk och grönsaker året om. Utan allt för stora modifikationer skulle tomma ladugårdar lämpa sig för fisk och grönsaksproduktion. I Sverige är RAS relativt okänt men skulle kunna bli en betydande del i en mer cirkulär livsmedelsproduktion i Sverige. Projektet avser att tillsammans med lokala föreningar och organisationer anordna inspiration och informationsträffar. Runt den nya näringen finns en möjlighet till att öka kunskapen och på sikt skapa arbetstillfällen på landsbygden.

 

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev