Projekt
close
EN

Kvinnor som leder

Projektets namn: Kvinnor som leder

Projektägare/Kontakt: NUVAB Näringslivsutveckling i Vetlanda AB

Fond: Landsbygdsfonden 

Kort information om projektet: Tidigare projekt som NUVAB ansvarat för har varit framgångsrika i att driva nätverk för kvinnliga företagare. Dessa har visat på affärsutveckling och en målmedvetenhet i sitt ledarskap. Man kommer nu förena de nätverk som finns för vidareutveckling. Projektet riktar till kvinnor i ledande eller ägandepositioner. Deltagarna kommer att delta i ett kompetensutvecklingsprogram för kvinnor som driver eget företag eller har ledande positioner inom näringslivet. Nätverkets syfte är att genom ett program med olika aktiviteter skapa ett forum för kvinnor som driver företag att byta erfarenheter och bidra till kompetensutveckling. I sin tur ska projektet även bidra till ökad lönsamhet i företaget där deltagarna utvecklas i deras position. Framtida projekt kan komma att stötta fler kvinnor att ta sig till ledande positioner med hjälp av mentorskap för kvinnor som är i början av sin karriär.

Se PDF med Reportage om Kvinnor som leder.

Styrelsens motivering: Projekt runt entreprenörskap och företagsutveckling är prioriterade teman. Detta projekt bidra till att stärka näringslivet. Vetlanda och Sävsjö kommun. Genom att kvinnor stärks i sitt ledarskap kan andra strukturer också förändras och förstärkas. Projektets innehåll har tagits fram i samarbete med de som ska omfattas av insatserna. Vidare kommer deltagarna att bidra med 4 000 kr vilket göra att de kommer att ställa krav på kvalitet.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket

 

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev