Projekt
close
EN

En lättare väg in i arbete

Projektets namn: En lättare väg in i arbete

Projektägare/Kontakt: internationella vänner

Fond: Landsbygdsfonden

Kort information om projektet: Bakgrunden till projektet är att många företag är i behov av personal och det är svårt att få tag i arbetskraft. För företagen blir det allt viktigare att kompetensutveckla befintlig personal för att stärka sin konkurrenskraft samtidigt finns det ett behov att på både kort och lång sikt rekrytera ny personal. Många nyanlända och andra arbetssökande står långt utanför arbetsmarknaden och behöver få kunskap kring hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och vilka kompetenskrav som behövs. De ”lätta jobben” är få till antal idag och man behöver undersöka vilka behov som finns ute i näringslivet/bland företagen och utveckla aktiviteter utifrån dessa förutsättningar. Syftet är att utefter företagens behov planera insatser och aktiviteter för att behålla och utveckla företagens verksamheter gällande personal och på så vis även förenkla vägen in i arbete för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och stärka företagens konkurrenskraft.

Styrelsens motivering: Detta är en intressant modell som om det lyckas skulle kunna användas på andra orter och inom olika branscher. Detta är ett stödsystem som många företagare önskar för att våga anställa personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev