Projekt
close
EN

Förstudie Klimatsmart by

Projektets namn: Förstudie Klimatsmart by

Projektägare/Kontakt: Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Fond: Landsbygdsfonden

Kort information om projektet: Internationella och nationella klimat- och miljömål ställer krav på näringslivet att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Kraven medför både utmaningar och möjligheter för företag att vara fortsatt konkurrenskraftiga och attraktiva. Ett sätt att minska sin miljö- och klimatpåverkan samtidigt som företaget ökar sin konkurrenskraftighet är att minska sin energi-användning och därmed energikostnad. Ett bra första steg för att minska energianvändning är att genomföra en energi-kartläggning. Denna redovisar hur mycket och var energin används i företaget eller anläggningen. Energikartläggningen kompletteras även med åtgärdsförslag för att minska energi samt en ekonomisk kalkyl för att utreda den ekonomiska lönsamheten. Idag arbetar aktörerna var för sig vilket gör att många mervärden, symbioser och samarbeten förloras tex kan ett företag ha värmeöverskott och grannen ett underskott men samverkan mellan dessa utreds sällan eller aldrig. I projektet ”klimatsmart by” är tanken att sammanställa de individuella energikartläggningarna som gjorts eller görs i samband med projektet till en gemensam rapport för att identifiera potentiella symbioser och mervärden. Målgruppen för projektet är alla sektorer förutom privatpersoner som finns i Bredaryd dvs industrier, bostadsrättsföreningar, butiker, lantbrukare, skolor m.fl.

Styrelsens motivering: Detta är ett projekt för att minska klimatpåverkan i hela bygden och stärka konkurrenskraften hos olika företag. Denna form av projekt är prioriterade inom utvecklingsstrategin och viktigt att medverka till. Det finns också ett underifrånperspektiv då företagarföreningen i Bredaryd och Lanna är initiativtagare. De har en stark förankring hos lokalbefolkningen och näringslivet i området.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev