Projekt
close
EN

Småföretagande på landsbygden

Projektets namn: Projekt delning

Projektägare/Kontakt: SV Kronoberg

Fond: Landsbygdsfonden

Ta del av projektets resultat genom denna film

Kort information om projektet: Projekt Delning är en förstudie som syftar till att ta fram underlag till ett ev fortsatt fullskaleprojekt som handlar om möjligheter för småföretagare på landsbygden att öka sin försörjningsgrad. Vår tes är att det finns mycket mer att lära att DELA med varandra om vi skapar en arena där vi låter olika branscher/näringar möta varandra. Att dela kunskaper och erfarenheter mellan företagare som normalt inte träffas. Finns det gemensamma nämnare mellan – ”en plåtbit och en syltburk”, mellan hårfrisörskan och skogsmaskinföraren, mellan byggnadsvårdaren och läkeörter”, kan vi blanda ”äpplen och päron” och hitta det nya?

Styrelsens motivering: Företagsutveckling är en viktig del av landsbygdens utveckling vilket också Leader Linné Smålands styrelse prioriterar.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev