Projekt
close
EN

ENGINE

Projektets namn: ENGINE entreprenörskap genom internationella erfarenheter

Projektägare: Leader Linné Småland

Kontaktpersoner: Emilie Lindblad, E-post: emilie@leaderlinne.se

Fond: Landsbygdsfonden

Kort information om projektet

I projektet Engine samarbetade vi med tre andra Leaderområden i Skottland. Projektet var fokuserat på ambitiösa unga som är aktiva inom exempelvis ledarskap, förening, samhälls- och företagsentreprenörskap eller helt enkelt drivna ungdomar med goda idéer och som lever och/eller verkar på landsbygden. Vi ville ge ungdomarna verktyg för ledarskap inom landsbygdsutveckling genom nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Detta skedde genom tillfällen för workshops, nätverkande och ett praktikutbyte där de fick jobba på ett företag eller en organisation i Skottland inom det intresseområde som de valt. Den internationella aspekten är viktig eftersom det eftersöks ett globalt tankesätt och ett kontinuerligt idéutbyte i dagens samhälle.
Målgruppen var unga i åldrarna 18-25.

Styrelsens motivering

För att uppnå utvecklingsstrategins mål, att stärka landsbygden, är det viktigt med ett internationellt samarbete där ungdomskontakter bidrar till erfarenhetsutbyte och inspiration.  Målgruppen är unga personer 18-25 som har ett entreprenöriellt tänkande antingen som samhällsentreprenörer eller företagsentreprenörer. 
Genom projektet strävar vi efter att uppnå EUs övergripande mål om gränsöverskridande samverkan.
Medlemskommunerna har poängterat att de vill att ungdomarna får möjlighet till internationella kontakter eftersom det är viktigt att visa på det ”glokala” perspektivet dvs. lokalt engagemang genom global kunskap.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev