Öppet hus Vrigstad

Paraplyprojekt inom evenemang för föreningar

Projektets namn: Öppet hus hembygdsgård Gröndal

Projektägare/Kontakt: Vrigstads hembygdsförening

Kort information om projektet: Vrigstads hembygdsförening har anordnat ett evenemang med öppet hus där man visade upp sin hembygdsgård i Gröndal. Under evenmanget bjöds alla barn på glass och det anordnades en mycket uppskattad föreställning vid namn "Gummor och Gubbar i osalig blandning" samt informerade man om föreningens arbete och visade den kommande boken "Vrigstad i maj 2018" och många bilder från trakten. 70 människor plus barn besökte hembygdsgården under evenemanget och dessa fick förhoppningsvis ökat intresse för sin hembygd.