Projekt
close
EN

Samverkansprojekt skogsnäring

Projektets namn: Multiple use of forest

Projektägare: Leader Linné Småland

Kontaktpersoner: Åsa Westström

Fond: Landsbygdsfonden

Skogen är full av användningsområden och för att öka och tillvarata skogens värde behöver nya idéer få utvecklas och testas.
Nu finns det möjlighet för dig som är kreativ på landsbygden och som jobbar med skogen att utveckla ditt företagande med hjälp av coachning och internationella studieresor.
Har du en idé som du har kommit en bit på väg med och vill fortsätta utveckla, så är du välkommen att delta i projektet “Multiple use of forest”.

Projektet är ett internationellt samverkansprojekt med andra leaderområden i Sverige, Luxemburg, Finland och Portugal samt Linnéuniversitetet. Bakgunden till projektet är att många skogsföretagare på gårdsnivå jobbar traditionellt genom att odla skog på ett konventionellt sätt. Detta arbetssätt behöver utvecklas för att kuna nyttja skogens alla möjliga användningsområden och öka skogen förädlingsvärde och innovationsgrad. Projektet hoppas att bidra till och ta del av god praxis kopplat till grön ekonomi, skogsbrukssektorn och hållbarr utvecckling mellan regionerna i det transnationella samarbetet.

Vill du se film, tryck HÄR

Styrelsens motiveringSkogen är en viktig näring och kommer att vara en viktig resurs för hållbar utveckling. Detta projekt kommer att fokusera på att utveckla de enskilda skogsföretagen.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

Brochyr Best practice, inspirationsskrift från alla deltagande områden

Här kan du ladda ner en PDF med mer information!

 

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev