Projekt
close
EN

Mötesplats Kvarnavallen

Projektets namn: Mötesplats Kvarnavallen

Projektägare/Kontakt: Virestad IF

Fond: Landsbygdsfonden

Kort information om projektet:  Genom att glasa in dansbanan vill man öka användningen av banan och kunna erbjuda föreningar och boende i närområdet att nyttja denna för olika tillställningar och användningsområden. Sedan innan finns det bara en samlingslokal i Virestad och det finns många föreningar, företag och invånare som inte har någon naturlig mötesplats att samlas på. Projektet hoppas till att stärka Kvarnavallens varumärke som mötesplats och öppna för fler och kreativa användningsområden under fler av årets månader.

Styrelsens motiveringProjektet kommer att utveckla en befintlig mötesplats och därmed skapar förutsättningar för nya verksamheter under en längre säsong. Detta bidrar till att invånare i alla åldrar kan nyttja dansbanan och dess möjligheter.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

 

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev