Projekt
close
EN

Kartläggning av aktiva byar

Projektets namn: Rural – nationell kunskapscentrum för praktisk landsbygdsutveckling

Projektägare/Kontakt: Leader Linné Småland

FondLandsbygdsfonden

Insatsområde: 2.1 Innovativa lösningar

Kort information om projektet: 

Aktiva byar är en förstudie som drivas av Leader Linné Småland med syfte att kartlägga och undersöka förutsättningarna för en fysisk mötesplats och digital plattform för erfarenhetsutbyte mellan byar och utvecklingsgrupper på landsbygden på nationell bas. Förstudien kommer att arrangera olika former för erfarenhetsutbyte runt om i Sverige och utveckla en protyp för digitalt lärande mellan byar. Läs mer här: http://aktivabyar.se eller Facebookgruppen Aktiva Byar. 

Styrelsens motivering:

Projektet har ett starkt underifrånperspektiv då det initierats från många engagerade personer på landsbygden i hela landet. De anser att det i nuläget inte finns någon otraditionell organisation som kan hjälpa till vid rådgivning och erfarenhetsutbyte avseende nya tankar runt landsbygdsutveckling. Inom ramen för denna förstudie ska dock projektet undersöka hur denna praktiska kunskapsförmedling kan göras i framtiden på ett ekonomiskt hållbart sätt. 

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev