Projekt
close
EN

Fler hästturister i Småland

Projektets namn: Turistsprånget – till häst med gäst i Småland

Projektägare/Kontakt: Leader Linné Småland 

Fond: Landsbygdsfonden

Kort information om projektet:  

I Sverige finns en lång hästtradition, ett gediget hästkunnande och en fantastisk natur. Trots det är utbudet av olika former av hästrelaterade aktiviteter som erbjuds besökare, både från Sverige och andra länder, ganska begränsat. Genom den här förstudien vill vi skapa nätverk mellan hästföretagare, öka samverkan mellan hästföretagare, andra entreprenörer och turistorganisationer, inspireras och dra lärdom av hur man gör på andra håll i landet och i andra länder. Vi vill att fler företag ska erbjuda attraktiva tjänster med anknytning till häst i vårt område. 

Presentation av TuristSprånget  (vid politikerträff Lammhults Ridklubb 180528)

Styrelsens motivering:

Företagsutveckling som tydligt knyter an mot samverkan inom besöksnäringen. Tydligt fokus på att utveckla entreprenörskap på landsbygden och skapa nya möjligheter hos hästföretag och inom andra branscher genom att lyfta blicken tillsammans. 

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev