Projekt
close
EN

Lokal mat i fokus i Älmhult

Projektets namn: Det lokala skafferiet

Projektägare/Kontakt: Föreningen Det lokala skafferiet

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 3.1 Entreprenöriellt tänkande

Kort information om projektet

Det lokala skafferiet vill utveckla nya sätt att sälja medlemmarnas produkter och nå nya kunder, samtidigt som de gör produkterna mer tillgängliga även för våra gamla kunder genom mer information och tätare försäljningstillfällen via REKO-ring. 

Styrelsens motivering:

Projektet har ett starkt underifrånperspektiv genom att företagarna själva har identifierat utmaningarna och därmed initierar projektidén. Det är också minst sju företag som får nytta av projektet. Troligtvis kommer ytterligare företag att ansöka om medlemskap och därmed ökar antalet företag som berörs av projektet. 

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev