Projekt
close
EN

Möjligheter för handeln i Vetlanda och Sävsjö

Projektets namn: Handelskraft 1

Projektägare/Kontakt: Vetlanda kommun

Fond: Regionalfonden/Socialfonden

Insatsområde: 3.1 Entreprenöriellt tänkande

Ta del av projektets resultat genom denna film

Kort information om projektet

Projektet Handelskraft ska studera förutsättningar, möjligheter och hinder för utveckling av handel och besöksnäringen i Vetlanda och Sävsjö – två kommuner som är mycket lämpliga för att satsa på såväl handel som besöksnäring. Detta eftersom både Vetlanda och Sävsjö kommun står inför utmaningar inom bland annat befolkningsutveckling, turist- & besöksnäring, handel, och framförallt kompentensförsörjning i syfte att säkerställa kommunernas tillväxt. 

Styrelsens motivering:

Handelns står inför stora förändringar med nya köpmönster och besöksflöden från kunderna. För att inte helt utradera handeln och förändra centrumen till öde platser måste något göras. Genom detta projekt tittar man med nya ögon på vad som kan göras för att handeln ska kunna överleva och utvecklas i samklang med den nya tiden samt att skapa nya mötesplatser och servicenoder.  Detta projekt kan vara ett föredöme och ta fram en intressant metod för hur man möter framtida kunder och invånare.

Handelns står inför stora förändringar med nya köpmönster och besöksflöden från kunderna. Denna förändring medför att kunskapsnivån hos olika aktörer måste förändras så att anställda och företagare samt kommunala tjänstemän blir medvetna om nuvarande och framtida preferenser för att skapa en attraktiv plats och ett modernt företagande.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev