Projekt
close
EN

Fler nyanlända i arbete i Sävsjö

Projektets namn: IM Start Up Hub

Projektägare/Kontakt: Individuell Människorhjälp

Fond: Socialfonden

Insatsområde: 3.2 Allmän kompetensnivå/Utbildning

Ta del av projektets resultat genom denna film

Kort information om projektet

Målet är att nyanlända personer i Sävsjö kommun ska gå stärkta från arbetslöshet till anställbarhet, sysselsättning och företagande. IM vill bland annat utveckla en ny verksamhet – en arbetsintegrerande start-up hub, stärka nyanländas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och att ta ett helhetsgrepp utifrån varje nyanländ persons förutsättningar och kompetenser.

Styrelsens motivering:

Vid bedömning av resultatet från det första projektet framkom att det är viktig med ett andra steg i utvecklingsprocessen för att skapa en långsiktigt god effekt. Analysen visar att det finns många hinder som måste övervinnas för de aktuella målgrupperna. Det gäller regelverk, brist på nätverk och individernas förutsättningar som måste övervinnas. Genom rubricerat projekt ska individerna få hjälp med att starta företag i någon form, hitta sysselsättning samt utvecklas som individer och samhällsmedborgare. Detta är viktigt för integrationsresultat i framtiden.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev