Projekt
close
EN

Bönodling med ny teknik i Uråsa

Projektets namn: Förstudie: Bönodling i Uråsa

Projektägare/Kontakt: Uråsa bönodling Ekonomisk förening

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 2.1 Innovativa lösningar

Kort information om projektet

Uråsa bönodling Ekonomisk förening kommer att genomföra en förstudie där de med LED och befintlig växthusteknik kan producera grödor i Uråsa som tidigare endast haft kort säsong och till största del importerats. De har tidigare gjort flera tester med odling under LED-belysning, nu vill de utveckla förutsättningarna för kommersialisering av tekniken. 

Se LRF Sydosts artikel om projektet!

Styrelsens motivering:

Projektet är nytänkande och svarar upp mot behov av att stärka tillgången till lokalproducerade livsmedel, minska miljöpåverkan och bidra till utveckling och arbetstillfällen på landsbygden. Genom teknikanvändning och innovation kan det ge möjlighet till en hållbar landsbygd där det går producera grödor på nya, smarta sätt istället för att importera. Kunskapsökningen genom förstudien kan inspirera andra, stimulera entreprenörskap, utveckla bygden och bidra till en hållbar utveckling.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev