Projekt
close
EN

Kultur och återbruk för Mohedas unga

Projektets namn: Rymliga rummet med Superskaparna och Stjärnstatus – Vi lär av varandra

Projektägare/Kontakt: Moheda Sockens Hembygdsförening

FondLandsbygdsfonden

Insatsområde: 1.1 Gränsöverskridande möten

Kort information om projektet

Det byggs en ny byggnad med skolmuseum i Moheda hembygdspark. Den vill Moheda sockens hembygdsförening göra attraktiv, fylla med ny spännande verksamhet för människor i bygden och få det att sjuda av liv och gemenskap. Redan i juni 2016 kallade man till ett idémöte. Det utmynnade i att man började planera för en kulturplattform för barn och ungdomar där glädjen i skapandet ska vara det viktigaste och där alla får vara med. Idéen har vidareutvecklats och den praktiska byggnationen i hembygdsparken har lett fram till att man vill kombinera kultur- och skapandeverksamhet med återvinning och hållbarhet. 

Styrelsens motivering:

Projektet skapar en ny kulturplattform på landsbygden och har ett spännande hållbarhetsperspektiv genom återbruk. Det kan stärka och utveckla bygdens barn- och ungdomsverksamhet, göra skapande, hantverk och kultur tillgängligt och leda till att företag och föreningar utvecklas och lär av varandra på ett kreativt och hållbart sätt.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev