Projekt
close
EN

Flytt- och boendestudie i Värnamo

Projektets namn: Flytt- och boendestudier

Projektägare/Kontakt: Värnamo kommun

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 1.2. Utveckling av platser för möten och boende

Kort information om projektet

Värnamo kommun ska göra en studie om kommunens nya invånare och varför de har flyttat hit eller vill flytta hit. Genom att veta vad som lockar att flytta till Värnamo kommun kan vi stärka vår marknadsföring och våra styrkor inom just dessa områden. 

Här kan du läsa om projektets resultat

Slutrapporten i sin helhet

Styrelsens motivering:

Projektet bidrar till att uppfylla målen i insatsområde 1. Skapande av mötesplatser (…) och sedan 1.2. Utveckling av platser för möten och boende då resultatet av projektet skapar förutsättningar till att ett nytt tänkande runt vilka faktorer som är viktiga för framför allt yngre familjer att flytta till en ort.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev