Projekt
close
EN

Förstudie om hembygdstorg vid Kalvsviks lanthandel

Projektets namn: Förstudie om hembygdstorg vid Kalvsviks lanthandel

Projektägare: Träffpunkt Kalvsvik, ekonomisk förening

Kort information om projektet: Föreningen Träffpunkt Kalvsvik driver Kalvsviks lanthandel, som är viktig för servicen i närområdet men har svag ekonomi. För att stärka lanthandeln och samtidigt skapa ytterligare samhällsservice i bygden vill föreningen nu
genomföra en förstudie. Syftet är att undersöka hur platsen kan utvecklas till ett hembygdstorg. I förstudien ska de kartlägga behov och efterfrågan från ortsbor, lokalt näringsliv och besökare. 

Notera att Jordbruksverket fattar det formella beslutet.

 

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev