Projekt
close
EN

Häradsbäcksmodellen – ett hållbart samhälle

Projektets namn: Häradsbäcksmodellen  Ett hållbart samhälle

Projektägare: Härlunda intresseförening

Kort information om projektet: Häradsbäck arbetar sedan innan för att skapa och testa en modell för landsbygder som komplement till den ordinarie krisberedskapen, med en energilösning som bidrar till omställningen mot ett fossilfritt samhälle. I kristider kan denna energilösning bidra till att landsbygden blir hållbar. Modellen som de kallar "Häradsbäcksmodellen" innehåller fossilfri elproduktion från solceller där energin ska lagras i vätgas. Vätgasen ska användas som ett krislager som ska kunna strömsätta samhällsviktiga funktioner vid långvarig strömlöshet, men också till försäljning när det inte är kris. Restprodukter syrgas och varmvatten är också tänkt att tas om hand på plats. På så sätt är tanken att gynna den lokala ekonomin.

I det här projektet ska Härlunda intresseförening genomföra en förstudie för att undersöka lönsamhets- och miljöperspektiv när det gäller att investera i en pyrolyspanna, som skulle kunna bli nästa steg.

De ska också undersöka lönsamhets- och miljöperspektivet när det gäller att bygga lokaler anpassade för fisk- och grönsaksodling.

Notera att Jordbruksverket fattar det formella beslutet.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev