Projekt
close
EN

Vetlanda satsar på gruvorna

Projektets namn: Gruvland

Projektägare/Kontakt: Vetlanda kommun

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 1.1 Gränsöverskridande möten

Kort information om projektet

Förstudien Gruvlanda syftar till att studera förutsättningar, möjligheter och hinder för utveckling av gruvturism i Vetlanda – en kommun som är mycket lämplig för att satsa på gruvturism. Turism är en framtidsbransch och att satsa på innovativa nya produkter inom turism är ett mycket bra exempel på landsbygdsutveckling. Förstudien syftar till att studera möjligheterna till att etablera ett kluster inom området och skulle kunna bli en stor möjlighet för Vetlanda. Bland annat skulle förstudien kunna leda till att öka kunskapen, intresset och engagemanget för gruvturism i Vetlanda och identifiera och utveckla befintliga nätverk samt korsbefrukta dessa.

Styrelsens motivering:

Styrelsen anser att projektet är mycket intressant då det kan skapa ett nytt intressant besökstema.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev