Projekt
close
EN

Aktivitetspark i Vislanda

Projektets namn: Vislanda aktivitetspark

Projektägare/Kontakt: Vislanda skolidrottsförening

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 1.1 Gränsöverskridande möten

Kort information om projektet

Syftet med Vislandas aktivitetspark är att skapa en yta som är tillgänglig för barn och ungdomar i Vislanda där de kan öka deras glädje till idrott och rörelse. Detta gör projektet genom att bygga en aktivitetspark innehållande många alternativ till idrott och rörelse och därmed göra det spontana idrottandet lättillgängligt och inspirerande. Börjar man idrotta tidigt i sitt liv är det större chans att man fortsätter idrotta även när man blir äldre. Idrott påverkar hälsan i en positiv riktning där idrott hela livet då blir en av de långsiktiga fördelarna vi ser med vårt projekt – ökad rörelse nu men även i framtiden.

Här kan du läsa om projektets resultat

Styrelsens motivering:

Det är ett mycket intressant ungdomsprojekt med ett starkt underifrånperspektiv; det har initierats av ungdomar i Vislanda skolidrottsförening och drivs av deras starka engagemang. Projektet ger unga möjlighet att vara med och påverka sin närmiljö och vardag. Det skapas en spännande och tillgänglig mötesplats som är hälsofrämjande, generationsöverskridande och som ökar gemenskapen mellan människor och ortens attraktivitet.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev