Projekt
close
EN

Musikteater om Mohedas historia

Projektets namn: Musikteater släktkrönika Humle och Korne

Projektägare/Kontakt: Sensus studieförbund Småland-Öland

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 1.1 Gränsöverskridande möten

Kort information om projektet

Projektet vill skapa en musikteater, ett ”musikaliskt bygdespel”, baserat på släkterna Humle och Korne som dominerade i Moheda socken på 1600-talet och 200 år framåt. Det ska göras genom en process med studiecirklar där deltagarna är medskapare för att successivt arbeta sig fram till en färdig musikteater på landsbygden.

Styrelsens motivering:

Projektet lyfter fram lokalhistoria och kulturupplevelser. Genom att alla är medskapare i processen kan projektet bli identitetsskapande och stärka sammanhållningen mellan människor samtidigt som det bidrar till den kreativa näringen och möjlighet till kulturupplevelser för fler människor på landsbygden.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev