Projekt
close
EN

Nycklar till ungt engagemang

Projektets namn: Nycklar till ungt engagemang

Projektägare: Teater 16

Kort information om projektet: På Lokal 16 i Ljungby är det unga som har byggt och utformat verksamheten, och det är viktigt att upprätthålla ungas makt och inflytande när organisationen växer. Det engagemang som finns vill föreningen bevara, och få in fler nya medlemmar. Samtidigt finns det många organisationer som upplever svårigheter att locka unga nya medlemmar över huvud taget. Därför ska föreningen nu säkra upp sin framtid - och andras - genom att ta fram en verksamhetsmodell med nycklar för ungt engagemang.

Tanken är att sprida arbetsmodellen till fler som vill utveckla sin organisationskultur och sitt arbetssätt för att möta unga. På så vis ska fler unga vilja engagera sig i civilsamhället.

Styrelsens motivering: Styrelsen beslutade att bevilja stöd då det handlar om att hitta nycklar till ungt engagemang i föreningen Teater 16, som kommer att spridas till andra föreningar. Projektet har ett allmännyttigt ändamål genom att projektet kommer att vara till nytta för ungdomar som vill engagera sig i föreningslivet och för organisationerna så att de behåller och utvecklar dragningskraften på ungas engagemang.

Observera att Jordbruksverket fattar det formella beslutet

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev