Naturstig i Bolet

Mikrostöd inom Startgas

Projektets namn: Bolets naturstig

Projektägare/Kontakt: BOLET

Kort information om projektet

För att skapa en vandringsled för både boende och turister kommer föreningen Bolet att köpa in timmerbodar, grus, stolpar och broar.