Modern besöksservice i Värnamo

Mikrostöd inom Startgas

Projektets namn: Ny modern besöksservice

Projektägare/Kontakt: Värnamo näringsliv

Kort information om projektet

Genom att utbilda personal, använda en mobil turistbyrå och sätta upp infopoints i kommunen kommer Värnamo näringsliv att utveckla besöksservicen.