Webbshop för lokalproducerad mat i Värnamo

Mikrostöd inom Startgas

Projektets namn: Webshop för lokalproducerad mat

Projektägare/Kontakt: Värnamo näringsliv

Kort information om projektet

Värnamo näringsliv kommer att bygga en webbshop för lokalproducerad mat på wernamaten.se som samlar lokala matproducenter.