Kompetensutveckling inom ull i Skatelöv

Mikrostöd inom Startgas

Projektets namn: Kompetens och konceptutveckling för ull och tovning

Projektägare/Kontakt: Skatelövs skafferi AB

Kort information om projektet

Inom projektet "Kompetens och konceptutveckling för ull och tovning" kommer projektägaren att delta en utbildning för att utveckla sitt företag.