Byggnadsvårdfortbildning i Vederslöv

Mikrostöd inom Startgas

Projektets namn: Fortbildning inom byggnadsvård

Projektägare/Kontakt: Wederslöf byggnadsvård 

Kort information om projektet

För att utveckla företaget kommer Wederslöfs byggnadsvård att fortbilda sig.