Vidareutvecklar hästföretag i Lidhult

Mikrostöd inom Startgas

Projektets namn: En push i rätt riktning

Kort information om projektet

För att utveckla hästföretaget som jobbar med clinics, in- och tillridning och ridläger kommer personalen att vidareutbilda sig i företagsfrågor.