Gemenskap i Lammhult

Mikrostöd inom Skapande av nya mötesplatser och aktiviteter

Projektets namn: Lammhults samhällsförening

Projektägare/Kontakt: Lammhults samhällsförening

Kort information om projektet

Lammhults samhällsförening ska göra en studieresa till Malmö för att skapa gemenskap mellan nyanlända och befintliga Lammhultsbor.