Gymnastikdräkter i Markaryd

Mikrostöd inom Skapande av nya mötesplatser och aktiviteter

Projektets namn: Alla ställer upp

Projektägare/Kontakt: Markaryds Gymnastikförening

Kort information om projektet

Alla ska kunna testa gymnastik och alla gymnaster ska bli lika behandlade. Därför kommer föreningen att köpa in truppgymnastikdräkter.