Ny barnbokfestival i Vetlanda

Mikrostöd inom Skapande av nya mötesplatser och aktiviteter

Projektets namn: BUSKE – Barn- och ungdomslitteratur, Smålands konferens för engagemang

Projektägare/Kontakt: SmåBUS

Kort information om projektet

Syftet med projektet är att förbereda och planera en barn- och ungdomslitteraturfestival 2018. Festivalen ska bidra till kulturell utveckling samt främja utbyte av inspiration och kunskap om litteratur för barn och ungdomar på både lokal, regional, nationell och internationell nivå.