Inspiration i Ramkvilla

Mikrostöd inom Skapande av nya mötesplatser och aktiviteter

Projektets namn: Inspirationsföreläsning och förstudie utvecklingsprojekt

Projektägare/Kontakt: Ramkvilla företagsutveckling ek förening

Kort information om projektet

Genom inspirationsföreläsningar och en förstudie för ett nytt utveclingsprojekt är målet att få fart på en positiv utveckling i Ramkvilla.