Inspiration i Göteryd

Mikrostöd inom Skapande av nya mötesplatser och aktiviteter

Projektets namn: Göteryd

Projektägare/Kontakt: Judhults bygdegårdsförening

Kort information om projektet

För att öka intresset för att starta nya projekt och verksamhet i Göteryds trakten kommer projektet andordna ett antal träffar med inbjudna föreläsare som kan väcka idéer till verksamhet i bygden.