Projekt
close
EN

Förstudie för grön rehab i Lagan

Projektets namn: Förstudie grön rehab i Lagan

Projektägare/Kontakt: Föreningen Slussen i Lagan

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 3. Entreprenörskap och självförsörjning

Kort information om projektet: 

Undersöka förutsättningarna att starta grön rehab i Slussens regi i Lagan. Den målgrupp som projektet vänder sig till är personer som är aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, kommun, Landsting och näringsliv. Projektet vänder sig till personer med psykisk ohälsa och/eller smärtproblematik.

Här kan du läsa om projektets resultat

Styrelsens motivering:

Projektet har ett starkt underifrånperspektiv med mycket ideella krafter. Projektet bidrar till att utveckla landsbygden genom att en verksamhet skapas.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev