Förstudie för grön rehab i Lagan

Projektets namn: Förstudie grön rehab i Lagan

Projektägare/Kontakt: Föreningen Slussen i Lagan

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 3. Entreprenörskap och självförsörjning

Kort information om projektet: 

Undersöka förutsättningarna att starta grön rehab i Slussens regi i Lagan. Den målgrupp som projektet vänder sig till är personer som är aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, kommun, Landsting och näringsliv. Projektet vänder sig till personer med psykisk ohälsa och/eller smärtproblematik.

Här kan du läsa om projektets resultat

Styrelsens motivering:

Projektet har ett starkt underifrånperspektiv med mycket ideella krafter. Projektet bidrar till att utveckla landsbygden genom att en verksamhet skapas.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.