Projekt
close
EN

Förstudie för Världens hem

Projektets namn: Förstudie för Världens hem

Projektägare/Kontakt: SV Kronoberg

Fond: Socialfonden

Insatsområde: 3. Entreprenörskap och självförsörjning

Kort information om projektet: 

Att leva i utanförskap och att inte vara en del av samhället kostar mycket både i mänskligt lidande och ur samhällsekonomiskt perspektiv. Projektledaren för projektet Väninnor till Väninnor i Alvesta har under 2016 tittat närmare på hur exempelvis Yalla-trappan i Malmö arbetar med ett socialt företag och inspirerats av de framgångar de har haft. Ett studiebesök där finansierades av en leadercheck från Leader Linné Småland. Ett samarbete har inletts mellan olika aktörer i Alvesta och Älmhults kommun och nu vill man ta steget och genomföra en förstudie med SV Kronoberg som projektägare. Syftet är att kartlägga och utreda förutsättningarna för att starta och utveckla sociala företag i området.

Styrelsens motivering:

Projektet är en förstudie som i nästa steg kan bidra till att sociala företag skapas. Målgruppen är personer med invandrarbakgrund som har svårt för att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Det är också intressant att projektet är ett samarbete över två kommuner.

Läs om projektets resultat

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev