Projekt
close
EN

We do to – we do together

Projektets namn: We do to – we do together

Projektägare/Kontakt: Internationella vänner

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 1.1 Gränsöverskridande möten

Kort information om projektet: 

Genom We do to – we do together vill man arbeta med nyanlända vuxna i Rydaholm och i Alvesta. Genom aktivitetssamtal och stöd ska de får hjälp att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter och komma in i föreningslivet. Fokus är mot föräldrar men det ska också göras insatser riktade till andra vuxna nyanlända i samhället.

Syftet med projektet är att vuxna med utländsk bakgrund ska förbättra sina möjligheter till ett rikare liv på fritiden. Då sker en snabbare integration och det ökar möjligheten att nyanlända familjer kommer in i samhället och väljer att bo kvar på mindre orter. Genom att lyfta fram och visa på den förenings- och kulturverksamhet som finns skapas arenor där människor från olika kulturer möts. Syftet är också att lyfta föräldrarnas kulturella bakgrund in i skolans värld så att deras bakgrund och erfarenhet tas tillvara på ett bättre sätt.

Här kan du läsa mer om projektets resultat

Styrelsens motivering:

Projektet har ett starkt underifrånperspektiv och kan leda till en positiv utveckling för både individer, föreningsliv och samhällena. Då projektet fokuserar på integration genom lokala aktiviteter så kan det komma att beröra väldigt många människor, ge naturliga möten mellan nyanlända och svenskar samt stärka utvecklingen i de lokala föreningarna och organisationerna.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev