Projekt
close
EN

Samverkan i Markaryd

Projektets namn: Samverkan för tryggare Markaryd

Projektägare/Kontakt: Föreningen Trygg i Markaryd

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 1.2 Utveckling av platser för möten och boende

Kort information om projektet: 

Projektet vill genom samverkan mellan byalag, grannsamverkan, vuxna på byn, nattvandrarna, Brottsförebyggande Rådet och liknande föreningar i grannkommunerna främja invånarnas känsla av att tryggt kunna bo och verka inom Markaryds kommun. Föreningarna finns men det saknas strukturer för samverkan och kommunikation.

Projektets syfte är att skapa en känsla av trygghet och säkerhet bland kommunens invånare. Vid mätningar har framkommit att det bland kommuninnevånarna finns en otrygghetskänsla som innebär individuella begränsningar.

Styrelsens motivering:

Det är intressant att genom samverkan främja invånarnas känsla av trygghet för att kunna bo och verka inom Markaryds kommun. Organisationen kan bli en modell för att få långsiktighet i liknande verksamheter.  

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket!

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev