Projektor i Gula huset

Leadercheck inom Skapande av nya mötesplatser och aktiviteter

Projektets namn: Projektor i Gula huset

Projektägare/Kontakt: Kulturföreningen Gamla Skolan i Markaryd

Kort information om projektet: 

Gamla skolan i Markaryd köper och monterar en stationär datorkanon i taket i deras samlingslokal som används vid föreläsningar, studiecirklar, föredrag och liknande. Detta innebär Gamla skolan bli attraktivare för de personer och föreningar som söker samlingslokal för sina respektive aktiviteter.