IKIS – fas 1

Leadercheck inom Skapande av nya mötesplatser och aktiviteter

Projektets namn: IKIS – fas 1

Projektägare/Kontakt: Ideell kulturförening i Sävsjö kommun

Kort information om projektet

Projektet IKIS – fas 1 startar upp olika aktiviteter för att skapa nya kontakter mellan invandrare och svenskar i Sävsjö kommun för att bli bekanta med varandras kultur och öka förståelsen för varandra.